ZWROTY / WYMIANY / REKLAMACJE

ZWROTY

 

Będąc Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym PoButy.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym objąłeś towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno lub umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym objąłeś w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część albo w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w sposób dostępny na naszej stronie internetowej www.pobuty.pl

 

Procedura jest bardzo prosta. Po zalogowaniu w zakładce „moje konto” znajduje się zakładka „zwroty towarów”, jeśli nie pamiętasz hasło, użyj opcji "Nie pamiętam loginu lub hasła" podając ten sam adres e-mail, co przy składaniu zamówienia.

We wskazanej podstronie znajdują się zakupione przez Ciebie modele, których data zakupu nie przekroczyła 14 dni, dzięki czemu podlegają zwrotowi. Po zaznaczeniu wybranej pozycji należy wybrać sposób w jaki chcesz nadać przesyłkę. Możesz wybrać opcję z automatycznym zamówieniem kuriera (etykietę posiada kurier) lub oddać produkt w sklepie stacjonarnym.

Wybierając prośbę dotyczący zamówienia kuriera, na końcu procesu zwrotu wyskakuje przycisk z gotowym formularzem zwrotu do pobrania. Wystarczy wydrukować pierwszą stronę, złożyć podpis a następnie przygotować paczkę tak, aby pudełko nie zostało zniszczone. Następnego dnia ROBOCZEGO pojawia się kurier DPD z gotową etykietą.

Zwroty oraz reklamacje z wartością koszyka zakupowego poniżej 100zł - nie zamawiają automatycznie kuriera nawet po wybraniu opcji wcześniej wspomnianej. Prosimy o osobiste nadanie paczki na adres widoczny na paragonie.

 

 

Jeżeli zakupiony towar nie spełnił Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić także w dowolnym Salonie Azet w godzinach jego otwarcia.

Lista Salonów Azet:

-  Leszno, ul. Słowiańska 17

-  Leszno, GALERIA LESZNO Al. Konstytucji 3go maja 12

 

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, wykonał wyżej wymienione czynności dotyczące wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci otrzymane od Ciebie środki za towar, w sposób jaki zostały one dokonane.

Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i dostarczenie do nas towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania (paragon oraz formularz zwrotu), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 7 dni.

 

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Dołącz paragon i sprawdź, czy Twoje zamówienie jest kompletne.

Mamy prawo do odrzucenia zwrotu, jeśli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt nosi ślady użytkowania. W takim przypadku towar zostanie odesłany na Twój adres a pieniądze za zakup nie będą zwrócone.

 

WYMIANY

Jeżeli interesuje Cię inny rozmiar danego modelu i jednocześnie chcesz mieć pewność, że nie zniknie on ze sprzedaży zanim dotrze do nas Twoja przesyłka zwrotna, proponujemy w takich sytuacjach jak najszybszy zakup interesującego Cię, nowego towaru i jednoczesny zwrot, zgodnie ze standardową procedurą, zakupionego pierwotnie produktu. Dołożymy starań aby zwrot należności za pierwszy zakup zrealizować w możliwie najkrótszym terminie. Zazwyczaj zwrotu wpłaty dokonujemy do 5 dni roboczych.

 

REKLAMACJE

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego - w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

 

Reklamację możesz złożyć elektronicznie na adres biuro@pobuty.pl lub bezpośrednio w Salonie Azet w godzinach jego otwarcia lub przesłać na piśmie na adres widniejący na paragonie. Reklamacja będzie rozpatrywana wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu w postaci paragonu.

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Prosimy, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

 

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@pobuty.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 882 481 401, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego usług korzystasz).

W tym przypadku, zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji (np. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej usługi Newsletter, jak i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 3. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Azet, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 4. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 5. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Azet:

  1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Azet przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 6. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 9. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 10. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Firmy Azet Sp. J.do kontaktu z Klientami: biuro@pobuty.pl
 12. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Azet wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania naszego Serwisu do indywidualnych preferencji osób korzystających z naszego Serwisu, jak również w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć lub w inny sposób określić działanie tego mechanizmu w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego Serwisu bez dokonania zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci Twojego urządzenia. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zmieniliśmy naszą politykę prywatności. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. Nowa polityka prywatności>
Zamknij
pixel